PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE
Strona głowna  /  PROMOCJA ZDROWIA
PROMOCJA ZDROWIA
 
 
KLIKNIJ I ZOBACZ PREZENTACJĘ
 

 
 
 

 Zdrowie jest dla nas priorytetem.

W podejściu do zdrowia uwzględniamy  holistyczną koncepcję, która traktuje człowieka i zdrowie jako „całość”. 

1

Prowadzimy edukację zdrowotną 
(przekazujemy wiedzę i umiejętności, prowadzimy działania i kształtujemy postawę prozdrowotną)

2

Dbamy o środowisko fizyczne

(wyposażenie i wygląd przedszkola, meble, zabawki, sprzęt sportowy)

3

Troszczymy się o miłą atmosferę i o dobre samopoczucie wszystkich członków społeczności przedszkolnej czyli dzieci, rodziców, pracowników i środowiska lokalnego.

4

Wspieramy zdrowy styl życia.

5

Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.


     W dniu 27 listopada w Centrum Edukacji Nauczycieli odbyła się III Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie
. Podczas Konferencji przedstawiciele dziewięciu placówek edukacyjnych odebrali Certyfikaty szkół promujących zdrowie. 

 

 Certyfikat otrzymało również Przedszkole nr 2 w Łapach, które realizuje programy ukierunkowane na promocję zdrowia dotyczące prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej. Jest to wielkie wyróżnienie, gdyż przedszkole znalazło się w gronie 20 placówek oświatowych w województwie podlaskim, którym nadano miano placówki promującej zdrowie.

  „Przedszkole promujące zdrowie”, to placówka która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród całej społeczności przedszkolnej. Prowadzi wszechstronną edukację zdrowotną, włącza do działań prozdrowotnych dzieci, rodziców i pracowników.

W Polsce Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest od 1991 r. Rozpoczął się od 3-letniego, międzynarodowego projektu pilotażowego  Pierwszą sieć Szkół promujących zdrowie utworzono w 1992 r. Aktualnie sieci istnieją we wszystkich województwach. W Polsce jest ponad 2000 szkół w sieci. Placówki oświatowe, które spełniły określone warunki zostają przyjęte do sieci i po minimum dwóch latach pracy otrzymują wojewódzkie certyfikaty.

Przedszkolaki z „dwójki” biorą udział miedzy innymi w projektach: „Kochamy ruch”, „ Owocowe urodziny ”,„ Tydzień razowego chleba”,oraz „ Szwedzki stół”.

        Poza tym w Przedszkolu nr 2 stwarzane są warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności przedszkolnej. Dobra współpraca pracowników i rodziców daje wymierne korzyści pozwalając na organizację odpowiedniej przestrzeni dydaktycznej oraz atrakcyjnych zajęć dla dzieci, a także promuje placówkę na forum ogólnopolskim.

 
 
 
 
  Promocja zdrowia, higiena i rozwijanie sprawności ruchowej warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka i jego dobrego funkcjonowania w grupie.Opracowały: Aneta Perkowska,Beata Nielipowicz,Janina Perkowska, Jolanta Ponińska
Promocja zdrowia 2013 - 214 cz. 1 Opracowały: Beata Nielipowicz, Małgorzata Perkowska, Joalnta Arasimowicz, Agata Niewińska, Joanna PIlawska, Krystyna Płońska
Promocja zdrowia 2013 - 2014 cz.2 Opracowały: Beata Nielipowicz, Małgorzata Perkowska, Jolanta Arasimowicz, Agata Niewińska, Joanna Pilawska.
 
PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE 
     
     Kochani Rodzice, jako Placówka Promująca Zdrowie pragniemy przypomnieć czym  jest koncepcja PPZ i jakie działania podejmujemy  tym roku szkolnym w ramach promocji zdrowia.
 
    Czym jest zdrowie? Dla każdego może oznaczać co innego. We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się całościową – holistyczną koncepcję, która traktuje zdrowie i człowieka jako „całość” i „część całości”. Na te całość składa się zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe, emocjonalne i społeczne. Natomiast na zdrowie  ma ogromny wpływ styl życia i środowisko.  W ostatnim stuleciu zgromadzono wiele dowodów, że edukacja i zdrowie są ze sobą nierozerwalnie związane. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie społeczne i psychiczne zwłaszcza małego dziecka wpływa na - dobrą motywację do nauki i satysfakcję ze zdobytych umiejętności - dobre funkcjonowanie procesów poznawczych: myślenie, pamięć, uwagę, przyswajanie wiedzy i opanowywanie umiejętności - dobre relacje między członkami społeczności np. przedszkolnej
         Edukacja zdrowotna wg europejskich ekspertów pomaga w osiąganiu głównego celu edukacji młodego pokolenia, gdyż daje dzieciom możliwość nabycia kompetencji (umiejętności, wiedzy i postaw), które są niezbędne do rozwoju własnej tożsamości oraz odpowiedniego uczestnictwa w życiu społecznym. Promocja zdrowia stała się zatem nową koncepcją umożliwiającą ludziom zwiększanie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawą. Określa się ją także jako umiejętną interwencję w systemy społeczne i zachęcanie ich do rozwijania się w kierunku zdrowych środowisk. Koncepcja (idea) placówki promującej zdrowie jest oczywiście ściśle powiązana z założeniami promocji zdrowia. Trudno jest nią zdefiniować , ale cechują ją trzy główne elementy:                                              
 
1. Edukacja zdrowotna   (wiedza, umiejętności, działania, postawy itp.)
2.Etos zdrowia czyli środowisko fizyczne (wyposarzenie i wielkość  sal, meble, zabawki, sprzęt sportowy) społeczne, atmosfera, polityka, organizacja, które wspierają edukację zdrowotną i sprzyjają zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu wszystkich członków społeczności przedszkolnej
3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną (aktywny  udział rodziców w spotkaniach, konkursach, imprezach, uroczystościach,   ich wpływ na zmiany w funkcjonowaniu przedszkola np. w żywieniu, godziny otwarcia,  na atmosferę w przedszkolu,  współpraca z nauczycielami, kontakt z innymi rodzicami) 
 
      Istotą placówki promującej zdrowie jest intensyfikacja tego, czego nauczono w ramach edukacji zdrowotnej przez wspieranie działań przedszkola, rodziny, społeczeństwa  w którym żyje dziecko.  Reasumując chodzi o to, by zdrowo żyć, w zdrowej atmosferze, we współpracy z otoczeniem i głosić to wszystkim dookoła.
 
         W tym roku szkolnym naszym priorytetowym problemem jest zmiana nawyków żywieniowych. Pragniemy bowiem zwiększyć liczbę dzieci, które będą jadły warzywa, owoce, ciemne pieczywo w postaci surówek, sałatek ,zup czy kanapek, by zmniejszyć spożywanie „fast foodów” , słodyczy, napojów gazowanych,  chipsów itp. W ramach tego planu organizowane były imprezy (Tydzień Razowego Chleba) , wystawy prac plastycznych, przeglądy piosenek, o  których na bieżąco Was informowaliśmy i w których tak aktywne i licznie brały udział wasze dzieci i Wy, za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy i do następnych działań z góry zapraszamy.
 
                                                         
   Dziękuję za zapoznanie się z treścią ulotki. Z wyrazami szacunku.
 
Koordynator ds. promocji zdrowia B. Nielipowicz


Ostatnia aktualizacja: 2015-10-25