PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE
Strona głowna  /  ROK SZKOŁY W RUCHU
ROK SZKOŁY W RUCHU
 
kliknij i zobacz
 
UWAGA
 
ZDOBYLIŚMY TYTUŁ PRZEDSZKOLA W RUCHU
 
 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPIERANIE NAS PODCZAS AKCJI I WYRAŻENIE ZGODY NA UDZIAŁ DZIECI
W PRZEDSIĘWZIĘCIU.
 
Przedszkole  nr 2 bierze udział w akcji zorganizowanej przez MEN

„Ćwiczyć każdy może” w ramach Roku Szkoły w Ruchu

 

W naszym Przedszkolu staramy się, by dzieci były szczęśliwe i miały zapewnione jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i psychicznego. W tym celu od lat organizujemy zabawy, olimpiady, konkursy, ciekawe zajęcia w grupie, wycieczki, zajęcia z rodzinami oraz pikniki. Wspieramy rozwój zainteresowań i pomysły naszych milusińskich. Ogłoszony Rok szkoły w ruchu i udział w akcji „Ćwiczyć każdy może” pozwoli nam na promocję naszych działań nie tylko w naszym regionie, ale w całym kraju. Akcja podkreśli znaczenie ruchu małych dzieci. 

Zaplanowaliśmy realizację zadań w określonych obszarach, które dotyczą:

 

Lp.

Temat

Obszar

Realizacja

1.

Ruch

w przedszkolu

 

·         wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)

Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności przedszkolnej, które dowodzą, że aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);

 

 

1. Kociaki kochają ruch (3 latki)

WIADOMOSCI POD ADRESEM:

http://www.przedszkole2.blizej.info/?m=aktualnosc&id=348

 

2. Muchomorki w akcji (3-4 latki)

 WIADOMOSCI POD ADRESEM:

http://www.przedszkole2.blizej.info/?m=aktualnosc&id=349

 

2.

Ruch poza przedszkolem

 

·         zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)

Zadanie skierowane do przedszkoli współpracujących z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkół i przedszkoli): Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia; Biblioteki, domy kultury, związki harcerskie, związki sportowe i organizacje pozarządowe biorą udział w Akcji za pośrednictwem szkół i przedszkoli.
Przedszkola mogą wspólnie wykonać z ww. instytucjami zadanie z obszaru
nr 6. Zorganizowany i przeprowadzony konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia zgłasza i dokumentuje we wniosku zgłoszeniowym przedszkole. Za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu żadna instytucja nie może pobierać od uczestników konkursu opłat.

·         aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)

Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i/lub dyrektorów przedszkoli: Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp.;

 

1. Bal karnawałowy (3,4,5,6 latki)

WIADOMOŚCI POD ADRESEM:

 http://www.przedszkole2.blizej.info/?m=aktualnosc&id=335

2. Turniej Jeżyki (5-6 latki) SP nr 2 Łapy, Stowarzyszenie Petrus, Łapska dwójka, Nasze Łapy-Twoja przyszłość

WIADOMOSCI POD ADRESEM:

 http://www.przedszkole2.blizej.info/?m=aktualnosc&id=345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Smerfowa olimpiada 5-6 latki

WIADOMOŚCI POD ADRESEM:

http://www.przedszkole2.blizej.info/?m=aktualnosc&id=347

2. Zajęcia otwarte Krasnoludków 

WIADOMOŚCI POD ADRESEM:

 http://www.przedszkole2.blizej.info/?m=aktualnosc&id=342

 
 

 WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI "ROK SZKOŁY W RUCHU"
 
OLIMPIADA SMERFY 2014
 
BAL KARNAWAŁOWY 2014
 
KOCIAKI KOCHAJĄ RUCH 2014
 
TURNIEJ JEŻYKI 2014
 
ZABAWY RUCHOWO-NAŚLADOWCZE 2014

ZAJĘCIE OTWARTE KRASNOLUDKI 2014
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-29